Expresowy kredyt

Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Zostaw wiadomość oddzwonimy

Zapoznaj się z polityką prywatności Polityka prywatności

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

W Expresskredyt udzielamy pożyczki pod zastaw nieruchomości. Jest to forma kredytowania udzielana osobom posiadającym już nieruchomość, co daje jednocześnie zabezpieczenie tej pożyczki. Pozyskane środki pieniężne można przeznaczyć na określony lub dowolny cel. Pożyczka udzielana pod zastaw mieszkania wyróżnia się indywidualnym podejściem do sytuacji klienta. W naszych usługach są również prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Dla kogo pożyczka pod zastaw nieruchomości ?

Przyznając pożyczkę pod zastaw nieruchomości istotne znaczenie ma nieruchomość, która będzie przedmiotem zabezpieczenia pożyczki. Bardzo ważną rolę odgrywa nasza historia kredytowa która jest najważniejszym czynnikiem przy udzieleniu kredytu. Dla instytucji udzielających pożyczki liczy się w szczególności przedmiot zabezpieczenia oraz nasza zdolność do spłaty zobowiązania w przyszłości.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Instytucje z którymi współpracujemy finansują szeroką grupę klientów. Zawierane transakcje są analizowane z rozsądnym podejściem do klienta.

Zdolność kredytowa a pożyczka pod zastaw nieruchomości

Zdolność kredytowa ma istotne znaczenie przy zaciąganiu każdego zobowiązania finansowego co jest związane ze spłatą w przyszłości. Udzielając kredytów musimy sprawdzić czy zostanie spłacony w czasie uwzględnionym w umowie. Co się tyczy pożyczek pod zastaw nieruchomości sytuacja jest łatwiejsza. Udzielając pożyczki oceniamy nie tylko pożyczkobiorcę, ale również przedmiot zabezpieczenia. Daje nam to możliwość pokrycia wartości pożyczki wraz z poniesionymi opłatami. W odróżnieniu od banków udzielając pożyczki bazujemy na wartości przedmiotu zabezpieczenia co daje nam ochronę w przypadku niewypłacalności klienta.

Jakie są koszty pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest bardzo podobna do innych produktów kredytowych. Sporządzona umowa pożyczki zawiera system spłaty, wartość pożyczki oraz koszty dotyczące udzielanej pożyczki. Możemy tu wyróżnić następujące koszty :

  • odsetki
  • prowizje 
  • za odnowienie produktu.

Prowizja dla klienta jest przydzielana indywidualnie. Przy zawieraniu umowy z nami należy  zapoznać się z treścią umowy zwracając szczególną uwagę na dodatkowe koszty. Dotyczy to odnowienia pożyczki w przypadku gdy była udzielna na określony czas. Spłata produktu jest uzależniona od wysokości kosztów kredytu pod zastaw nieruchomości. Sposoby spłaty to:

  • równe raty w całym okresie kredytowania
  • spłata w tak zwanej formie balonowej, kapitał spłacany jest z końcem kredytu a odsetki w trakcie trwania kredytowania. 

Potrzebne dokumenty

Wnioskując o pożyczkę pod zastaw nieruchomości składane dokumenty zasadniczo nie różnią się od tych które uwzględnianie są przy kredycie bankowym. Dodatkowo pożyczka może zawierać wiele korzyści dla klientów wnioskujących o produkt. Potrzebne są dokumenty finansowe, dokumenty dotyczące nieruchomości oraz wniosek kredytowy.

W przypadku klientów zgłaszających się jako zainteresowani spłatą swoich zobowiązań wobec ZUS-u oraz US nie muszą przedstawiać dokumentów dotyczących wpłat wcześniejszych składek. Podczas składania wniosku kredytowego ustala się tylko kwotę zaległości, a w związku z tym potrzebną kwotę pożyczki. Nie będą również przeszkodą ewentualne opóźnienia w płatnościach, jeśli zostaną uargumentowane.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są produktem służącym do uzyskania finansów na spłatę posiadanych zobowiązań. W przypadku gdzie chcesz spłacić inny kredyt musimy pamiętać o dostarczeniu nam potwierdzenia numerów rachunków bankowych do spłaty zobowiązań.

Proces wnioskowania

Wnioskując o pożyczkę pod zastaw nieruchomości trzeba złożyć wniosek do wybranej instytucji. Musimy przedstawić dane odnośnie nieruchomości podając numer księgi wieczystej. Przy dużych kwotach pożyczki potrzebny jest krótki opis na co zostaną przeznaczone środki pieniężne. Po tym jak zostaną złożone potrzebne dokumenty instytucja udzielająca pożyczki weryfikuje i określa czy nie będą potrzebne dodatkowe dokumenty. Po tym jak zakończy się proces weryfikacji klient podpisuję umowę. W umowie zawarte są szczegółowe informacje o spłacie pożyczki. Na koniec potrzebny jest wpis instytucji udzielającej pożyczki do ksiąg wieczystych.

Jakie są zasady pożyczki pod zastaw nieruchomości

W naszych usługach mamy do zaoferowania prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz pożyczki pod zastaw nieruchomości bez BIK. Klient zawierając umowę uzyskuje środki finansowe, które musi spłacić na zasadach zawartych w umowie pożyczki. W przypadku braku spłaty oraz uchylania się od płatności rat pożyczki expresskredyt ma prawo do egzekwowania należności z nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny a pożyczka pod zastaw nieruchomości

W obu produktach zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość. Ważną rolę odgrywa tu własność nieruchomości. W przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości zazwyczaj jesteśmy już właścicielem albo współwłaścicielem danej nieruchomości. Starając się o kredyt hipoteczny w rzeczywistości właścicielami nieruchomości stajemy się po zakończeniu procesu kredytowania.

W sytuacji gdzie klient ma do czynienia z kredytem hipotecznym musi mieć świadomość że kredytowanie jest ściśle powiązane z nieruchomością i trzeba się stosować do zasad i terminów określonych w umowie lub zgodnie z kosztorysem prac remontowo-budowlanych stanowiącym załącznik do umowy.

Co się tyczy pożyczek pod zastaw nieruchomości cel kredytowania jest lub może być wskazany w umowie pożyczki. Jednak nie będzie on restrykcyjnie kontrolowany i rozliczany.

Prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości dla klientów

Pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być alternatywą dla klientów indywidualnych. Jeśli firma ma problem i nie spełnia kryteriów bankowych w zakresie czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub spotkała się z wieloma odmowami z powodu ryzyka kredytowego warto przemyśleć w tym momencie formę prywatnej pożyczki.

Kontakt z nami

Expresskredyt Daniel Galicki
Al. Jana Pawła II 43A/37B
01-001 Warszawa
NIP 849-138-89-27
KNF numer wpisu RPK032290

Zadzwoń do nas

Daniel Galicki
tel: 728 877 775
Ewelina Galicka
tel: 538 100 006