Expresowy kredyt

Leasing

Zostaw wiadomość oddzwonimy

Zapoznaj się z polityką prywatności Polityka prywatności

Leasing

Leasing jest rodzajem kredytu rzeczowego, polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania za stosowną opłatą z określonego dobra materialnego, głównie inwestycyjnego, bez konieczności jego nabycia. Zależnie od treści umowy leasingowej rozróżnia się:

 

leasing finansowy – umowy tego leasingu są zawierane zazwyczaj na okres kilku lat, a po jego upływie przedmiot

leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. Znajdują one zastosowanie gdy przedmiotem leasingu są maszyny i urządzenia które ze względu na ich charakter byłoby trudno przekazać kolejnemu leasingobiorcy,

 

leasing operacyjny – umowy tego leasingu są zawierane zazwyczaj na krótsze okresy, a przedmiot leasingu nie przechodzi po upływie umownego okresu na własność leasingobiorcy. Tę formę leasingu stosuje się np. przy dzierżawie większych urządzeń elektronicznych, które mogą być przekazane przez leasingodawcę następnemu użytkownikowi.

 

Kontakt z nami

Expresskredyt Daniel Galicki
Al. Jana Pawła II 43A/37B
01-001 Warszawa
NIP 849-138-89-27
KNF numer wpisu RPK032290

Zadzwoń do nas

Daniel Galicki
tel: 728 877 775
Ewelina Galicka
tel: 538 100 006