Leasing zwrotny

Zostaw wiadomość oddzwonimy

Zapoznaj się z polityką prywatności Polityka prywatności

Leasing zwrotny

Jesteś przedsiębiorcą posiadającym w swojej firmie środki trwałe możesz je odsprzedać firmie leasingowej. To właśnie leasing zwrotny daje możliwość zachowania prawa do dalszego korzystania ze sprzedanego przedmiotu. Takie rozwiązanie daje wiele korzyści.

Leasing zwrotny – wyjaśnienie

Jednym z rodzajów transakcji leasingowych jest leasing zwrotny. Krótko mówiąc chodzi tu o odkupienie przez firmę leasingową podlegającego amortyzacji środka trwałego, który do tej pory był własnością firmy. Mimo, że prawnie został zmieniony właściciel danej rzeczy, poprzedni korzystający cały czas pozostaje jej użytkownikiem, ale tym razem w ramach leasingu. Jest on zatem dostawcą i odbiorcą przedmiotu umowy. Zawarcie jej obliguje do regularnego spłacania raty w skład której wchodzi część odsetkowa oraz kapitałowa.

Transakcja która została zawarta może być jedną z dwóch form stosunku cywilnoprawnego – leasing finansowy lub operacyjny. Co się tyczy leasingu operacyjnego to finansujący wprowadza przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji – umowa leasingu finansowego daje takie prawo przedsiębiorcy. Po spłaceniu wszystkich rat leasingowany środek trwały staje się ponownie jego własnością, jeżeli zdecyduje się na wykup – w leasingu finansowym dzieje się to w sposób automatyczny. Leasing zwrotny zapewnia wszystkie korzyści podatkowe związane z leasingiem, takie jak np. możliwość opłat eksploatacyjnych w koszty prowadzenia działalności oraz zaliczanie rat leasingowych. Traktowany jest często jako alternatywna opcja dla kredytu, zwłaszcza w związku z łatwiejszą dostępnością.

Etapy leasingu zwrotnego :

  • przedsiębiorca w celach związanych z rozwojem działalności gospodarczej zakupuje środek trwały we własnym zakresie
  • sprzedaż przedmiotu firmie leasingowej,
  • umowa leasingu operacyjnego oraz finansowego jest zawierana między tymi samymi podmiotami,
  • wykup przedmiotu leasingu przez korzystającego w sposób opcjonalny (leasing operacyjny) lub obligatoryjny (leasing finansowy)

 

Dla kogo leasing zwrotny ?

Przedsiębiorcy to potencjalne osoby korzystające z leasingu zwrotnego. Są to osoby które chcą uwolnić zamrożone środki własne, które wydali na zakup określonych aktywów rzeczowych. Otrzymany kapitał mogą przeznaczyć np. na inwestycje, spłatę zobowiązań czy poprawę sytuacji finansowej swojej firmy. Przedmiot leasingu nie musi nawet na moment być oddawany w ręce finansującego, co pozwala zachować ciągłość w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz unikania przestojów. Pracownicy mogą więc nieprzerwanie korzystać z floty samochodowej, maszyn i urządzeń, komputerów czy pracować w biurze lub na terenie hali produkcyjnej.

Oferta leasingu zwrotnego jest dobrym rozwiązaniem dla tych firm, którym grozi utrata płynności finansowej, ale zarazem znajdują się w posiadaniu środków trwałych o dużej wartości. Leasing zwrotny określany jest jako leasing dla zadłużonych, ponieważ pozwala przedsiębiorcy spłacić zobowiązania finansowe wobec innych podmiotów. Pieniądze z leasingu można przeznaczyć na wypłatę swoim pracownikom zaległych wynagrodzeń.

Przedmiot leasingu zwrotnego ?

Przedmiotem umowy w leasingu zwrotnym są różnego rodzaju środki trwałe, które podlegają odpisom amortyzacyjnym. Najczęściej tego typu transakcja dotyczy najbardziej kosztownych przedmiotów, takich jak samochody osobowe oraz dostawcze, nieruchomości, sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne, a także maszyny produkcyjne i budowlane.

W branży nieruchomości leasing zwrotny jest bardzo popularną formą transakcji. Przedmiotem umowy są obiekty przemysłowe, a czasami budynki biurowe. Oferta leasingu pozwala na refinansowanie posiadanych nieruchomości, aby możliwe było przeznaczenie otrzymanych od finansującego środków na kolejne inwestycje – np. rozbudowę przestrzeni biurowej, różnego rodzaju unowocześnienia czy remonty.

Leasing zwrotny podatek dochodowy a VAT

Transakcja leasingu zwrotnego wiążą się określonymi skutkami podatkowymi. Przedsiębiorca decydując się na sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej uzyskuje przychód, od którego następnie trzeba zapłacić podatek dochodowy oraz VAT. Cenna netto sprzedaży przedmiotu ustalona w umowie będzie przychodem leasingobiorcy. Po otrzymaniu zapłaty korzystający powinien wystawić fakturę i naliczyć podatek VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

W ramach umowy leasingowej przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku VAT. Stawka leasingu operacyjnego pozostaje stała i wynosi 23%, ponieważ jest traktowana jako usługa. Wraz z kolejnymi ratami korzystający płaci podatek.  Zgodnie z polskim prawem w leasingu finansowym, mamy do czynienia z dostawą towarów. Jeżeli więc przedsiębiorca Decydując się na tę formę finansowania przedsiębiorca będzie musiał zapłacić cały VAT z góry. Wysokość jest uzależniona od stawki, jaką jest objęty dany przedmiot.

W zależności jaki rodzaj umowy leasingowej został wybrany transakcja leasingu zwrotnego umożliwia szereg korzyści podatkowych. Opłacane raty leasingowe są kosztem podatkowym przedsiębiorcy – w leasingu finansowym jedynie część odsetkowa a w leasingu operacyjnym część kapitałowa oraz odsetkowa. W obu przypadkach w koszty prowadzenia działalności można zaliczać opłaty eksploatacyjne. Dzięki odpisom amortyzacyjnym korzystający z leasingu finansowego może dodatkowo zmniejszać należny podatek. Leasing zwrotny w formie leasingu operacyjnego pozwala dodawać w koszty opłatę inicjalną oraz opłaty manipulacyjne.

 

Kontakt z nami

Expresskredyt Daniel Galicki
Al. Jana Pawła II 43A/37B
01-001 Warszawa
NIP 849-138-89-27
KNF numer wpisu RPK032290

Zadzwoń do nas

Daniel Galicki
tel: 728 877 775
Ewelina Galicka
tel: 538 100 006